1394 689 0912 info@golshin.com

برچسب: نمای ساختمان سنگ

مقالات

نمای ساختمان

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

اولین چیزی که از یک ساختمان دیده می شود نمای بیرونی ساختمان است. نمای ساختمان می تواند سرنخ هایی از سبک طراحی داخلی ساختمان را در اختیار افراد قرار دهد از این رو طراحی نمای خارجی ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار است.
نمای هر ساختمان

بیشتر بخوانید