1394 689 0912 info@golshin.com

برچسب: میدرنج Mtx

اجرای زنده مقالات

تفاوت ها و شباهت ها در میدبیس / میدووفر / میدرنج

ارسال شده توسط golshin

میدرنج بهتر است یا میدبیس؟ کدام را انتخاب کنیم؟ ویژگی میدووفر چیست؟ چه زمانی میتوان از آنها استفاده کرد؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها در ادامه با ما همراه باشید…
همان طور که میدانید دامنه شنوایی انسان در محدوده فرکانسی 20hz تا 20khz

بیشتر بخوانید