1394 689 0912 info@golshin.com

برچسب: عایق

مقالات

جعبه‌های عایق صوتی

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

جعبه‌های عایق صوتی:
در سیستمهای حرفه‌ای صوتی، برای تولید صدا با کیفیت بهتر، از یک جعبه که دارای عایق بندی خاص صوتی بوده و در خود هر سه بلندگوی «Tweeter» و «Woofer» و «Midrange» را دارد استفاده می‌شود. بدین طریق، هم یک سیستم صوتی یکپارچه

بیشتر بخوانید