1394 689 0912 info@golshin.com

برچسب: دیتا

تجهیزات تصویر مقالات

دیتا پروژکتور چیست؟

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

ویدئو پروژکتور 
پروژکتور دستگاهی است که برای نمایش تصاویر انفورماتیک روی یک پرده و یا دیوار سفید استفاده می‌شود. با رشد سریع تکنولوژی در انتشار اطلاعات و ارتباطات در این ۱۰سال اخیر شرکت، مدارس، دانشگاه ها و دیگر ارگان ها برای سادگی در آموزش از

بیشتر بخوانید