1394 689 0912 info@golshin.com

برچسب: تنظیم Delay یا تاخیر

اجرای زنده مقالات

تنظیم Delay یا تاخیر

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

افکت Delay با سه پارامتر زیر تنظیم می شود :
بلندی صدای تکرار‌ها
تعداد تکرار‌ها
فاصله تکرار‌ها

بلندی تکرار:
این تنظیم که معمولا ولوم (Volom) نامگذاری می‌شود میزان بلندی صدای اولین تکرار نسبت به صدای اصلی را نشان می‌دهد. یعنی هرچه ولوم را

بیشتر بخوانید