1394 689 0912 info@golshin.com

برچسب: باند اکتیو

اجرای زنده مقالات

چیدمان باندها در فضاهای مختلف

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

فضای مسقف 

در چیدمان بلندگوها از یک حیث دو دسته بندی اصلی وجود دارد یکی داخل فضای مسقف دوم داخل فضای غیر مسقف .فضای مسقف عبارت است از محلی که دارای سقف و کف و در و دیوار بوده و هندسه ی ساختمانی آن

بیشتر بخوانید

اجرای زنده مقالات

تفاوت باند اکتیو و باند پسیو چیست ؟

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

باند ها (اسپیکر ها )
به دو گروه اکتیو و پسیو یا همان فعال و غیر فعال دسته بندی میشوند
وجه نامگذاری این باند ها از روی صنعت هسته ای کپی شده است ، در صنعت هسته ای و علم فیزیک مولوکولها در حالت طبیعی

بیشتر بخوانید