1394 689 0912 info@golshin.com
اکتیو

اکتیو

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

باند های اکتیو باند هایی هستند که نیازی به دریافت بار و جریان الکتریکی مورد نیاز برای فعالیت دیافراگم خود نداشته و برای این ضرورت از امپ داخل خود استفاده میکنند

  • آگوست 24, 2016

نوشته شده توسط مصطفی محمدی

دیدگاه بسته شده است

دلنــلـــــودخـــانــه    وارد شوید