1394 689 0912 info@golshin.com

دکوراسیون مقالات

طراحی پلان

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

زیبایی شناسی : مقیاس مناسب برای کار قابل انجام در فضا گروه بندی دیداری وحدت همراه با گوناگونی الگوبندی بر اساس شکل ترکیب سه بعدی : ریتم ،هارمونی ، توازن راستای مناسب به سمت نور ،منظره یا یک نقطه کانونی شکل ،رنگ ،بافت ،و الگو انطباق تنگاتنگ:در کل ،چیدمان پلان را می توان در دو گروه و طبقه وسیع طبقه بندی کرد.بنای این طبقه بندی بر چگونگی استفاده از فضای موجود است این دو طبقه ،انطباق یا چیدمان تنگاتنگ و انطباق یا چیدمان آزاد است.در شق اول یعنی چیدمان تنگاتنگ ،فاصله و انطباق نزدیک بین اثاثیه ،مبلمان و تجهیزات وجود دارد.این وضعیت می تواند هنگامی مناسب باشد که فضا بسیار باارزش است و بهره دهی عملکردی آن با اهمیت است.از انجا که چیدمان تنگاتنگ در اکثر مواقع جهت استفاده در موقعیت دیگر قابل استفاده نیست.مهم است که آن را با دقت فراوان برای استفاده مورد نظر طراحی کنند.در چیدمان تنگاتنگ ،اجزا ،اثاثیه و مبلمانی بکار گرفتخ می شود که به روش های متعددی قابل چیدن و یکپارچه کردن هستند و در واقع چند منظوره هستند .چنین لوازمی دارای کاردهی خوب درفضای کم هستند و فضای فراوانی را در اطراف خود باز می گذراند.استفاده از یک چیدمان استاندارد (اداری)می تواند فضای آرام و خلوت را ارائه دهد. جهت حداکثر بهره وری می توان اجزا چیدمان را در محل ساخت تا انطباق کامل به وجود و اجزای ساخته شده به جز ثابت معماری اتاق تبدیل شود.وسایل چیدمان درجا ساز همانند لوازم چند منظوره از حداقل فضا استفاده می کنند.ظاهری منظم و دارای وحدت به مکان می دهند و بی نظمی در فضا را به حداقل می رسانند. انطباق آزاد : یکی دیگر از انواع عمومی چیدمان پلان نوع دوم آن است که انطباق آزادانه تری را در عملکرد بین فضا و اجزای به نمایش می گذارد.چیذمان آزاد به این دلیل مطبوع است که انعطاف پذیر و متنوع است.اتاق هایی که چیدمان آزاد در آن ها به کار گرفته شده است،استفاده های گوناگونی را ارائه می دهند،بخصوص اگر بتوان اثاثیه و مبلمان را به آسانی حرکت داد و بازچینی کرد.انعطاف پذیری ذاتی موجود در چیدمان آزاد ،انتخاب آزادانه تری از انواع ،اندازه و سبکها را در طول زمان ارائه می دهد و تقریبا هرگونه از طاحی را قابل اعمال می نماید.طراحان به رق مختلفی از ترسیمات استفاده می کنند .ترسیماتی که در انتها ی یک پروژه طراحی ارائه شوند برای متقاعد کردن و اثر گذاری به مشتری ،همکاران و یا پیشنهاد به یک ارگان به کار میرودند .ترسیمات ساختمانی یا کاری برای ساخت و تولید یک پروژه ضروری هستد.اما طراحان هم از فرایند و هم از محصول ترسیمات ب روش های دیگری نیز استفاده می کنند.در طراحی نقش ترسیمات آن قدر بسط می یابد که شامل کلیه موجودات ،ایده های کاری و نقشه دهی برای آینده می شود.طی فرایند طراحی،از ترسیمات برای راهبری پروژه و به ثمر نشاندن یک ایده از هنگامی زاده می شود تا انگاه که به یک واقعیت ساختمانی تبدیل می شود ،استفاده می کنیم.

برچسب , , , , ,

نوشته شده توسط مصطفی محمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دلنــلـــــودخـــانــه    وارد شوید